Bao giá xe nâng hàng 10 tấn

Hợp nhất các công nghệ trên máy xúc đào là hệ thống CLSS và máy xúc lật, máy ủi là hệ thống HST vào chiếc xe nâng hàng 10 tấn Komatsu. Nhằm giảm sức làm việc của động cơ nhưng tại tăng hiệu năng hoạt động tổng thể của xe khi nâng hạ và di chuyển hàng hóa.