Thị trường xe nâng thế giới 2019

Xu hướng tăng trưởng của xe nâng điện đang diễn ra ở khắp toàn thị trường xe nâng thế giới 2018 và những năm trước kia bởi sự ra đời của công nghệ ắc quy Lithium và những công nghệ khác.